Hình ảnh thi công kyk tại Pháp Viện Minh Quang Đăng là công trình có kiến trúc độc đáo với 4 ngôi tháp cao bao quanh chánh điện của hệ phái Khất sĩ, vừa xác lập 4 kỷ lục Phật giáo

Hình ảnh thi công kyk tại Pháp Viện Minh Quang Đăng là công trình có kiến trúc độc đáo với 4 ngôi tháp cao bao quanh chánh điện của hệ phái Khất sĩ, vừa xác lập 4 kỷ lục Phật giáo

HENIKEN PHÚ MỸ VŨNG TÀU

Toàn bộ hình ảnh thi công lắp đặt và bàn giao barrier tự động nhà máy bia Heniken Phú Mỹ Vũng Tàu gồm hai dòng LIMIT 600 và LIMIT 800 thương hiệu Comunello.